Inženýrská a projekční činnost

V oblasti inženýrské a projekční činnosti nabízíme svým zákazníkům kompletní servis. Před zahájením vlastního projektování poskytujeme budoucímu stavebníkovi odbornou konzultaci, vypracujeme architektonickou studii a projednáme předběžně stavební záměr s dotčenými orgány územního a stavebního řízení, včetně úřadů památkové péče. Při vypracování projektu respektujeme představy zákazníka a v průběhu prací s ním konečnou verzi projektu konzultujeme. Projekt je zpracováván v elektronické formě, zákazníkovi jej předáváme v tištěné podobě, dle přání i v podobě digitální na CD.

Po kompletaci projektu (stavební část,statika, zdravotní technika, topení,VZT, požární zpráva) nabízíme zákazníkům vyřízení územního řízení, stavebního povolení nebo provedení ohlášení stavby. Zařizujeme získání stanovisek všech dotčených orgánů, případně jejich požadavky doplňujeme tak, aby výsledkem bylo kladné rozhodnutí.

Během stavby dle našich projektů poskytujeme autorský dozor, můžeme dále vyřídit i další potřebná povolení, např. zábory veřejných ploch a komunikací pro potřeby stavby. Po dokončení stavby zařizujeme provedení všech potřebných zkoušek a revizí a provedení kolaudace.

Provádíme také práce technického dozoru investorů jiných staveb, kde je obsahem práce sledování průběhu jednotlivých částí stavby a jejich přejímka, kontrola skutečně provedených prací odpovídajících následné fakturaci, prohlídka všech důležitých dokumentů (smluv, harmonogramů, atestů apod.) souvisejících s dokončením a předáním díla.


Rychlý kontakt

DRACO Praha s.r.o.
Odlehlá 790/31
190 00 Praha 9
Tel.: (+420) 284 686 770

Fax.: (+420) 284 686 770

E-mail: info@draco-praha.cz


eBRÁNA webarchitect